پرده بکارت

سقط جنین، از 400 هزار تومان به بالا، در کمتر از یک ساعت! – تابناک

بنابراین در این مطالعه ارزش تشخیصی لاکتات دهیدروژناز و کراتینین مایع مهبلی در تشخیص پارگی زودرس کیسه آمنیون بررسی گردید.مواد و روش ها: در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه مراقبیت های پیش از بارداری بیمارستان آموزشی کوثر قزوین، اسپکولوم گذاشته شد و آبریزش واضح بررسی گردید، همچنین نمونهای از ترشحات دهانه رحم روی لام جهت آزمایش فرن کشیده شد و سپس از مایع (ترشحات واژن) موجود در فورنیکس خلفی واژن، آسپیره شده و جهت تعیین کراتینین و لاکتات دهیدروژناز به آزمایشگاه فرستاده شد.یافته ها: در مجموع 223 زن باردار وارد مطالعه گردیدند که میانگین سنی 5.5±25.4 سال داشتند. شاخص های فوق در مورد تست کراتینین با نقطه برش 90 میلی گرم بر دسی لیتر جهت کراتینین واژینال، به ترتیب برابر 72 درصد، 35 درصد، 34.7 درصد، 72.6 درصد و 47 درصد بود.استنتاج: تست کاکتات دهیدروژناز مایع واژینال با نقطه برش 180 واحد بر لیتر و در نظرگرفتن تست تایید آبریزش واضح توسط پزشک بعنوان تست استاندارد طلایی برای تشخیص پارگی زودرس کیسه آب از ارزش تشخیصی مطلوبی برخوردار است.

با رسم منحنی ROC برای تست لاکتات دهیدروژناز واژینال با احتساب روش تایید آبریزش واضح توسط پزشک بعنوان تست استاندارد طلایی و نقطه برش 180 واحد بر لیتر برای کاکتات دهیدروژناز واژینال جهت تشخیص PROM مثبت، حساسیت 85 درصد، ویژگی 80 درصد، ارزش اخباری مثبت 66.3 درصد، ارزش اخباری منفی 6/91 درصد و صحت (Accuracy) 81 درصد جهت این تست بدست آمد. آبریزش واضح در 32.3 درصد از مادران یافت شد، در حالی که تست فرن در 25.1 درصد موارد مثبت گردید. H، زمان واکنش 120 دقیقه، دوز کاتالیست 5 گرم در لیتر و غلظت اولیه 20 میلیگرم در لیتر به دست آمده که، در حدود 95 درصد است. 88/0) در زمان 45 دقیقه حاصل شد. لذا مسئولین سیاستگذار در امور سلامت جامعه باید ضمن شناخت مراکز توانمند و توسعه یافته به بالابردن توان مقابله با مخاطرات ناشی از حوادث غیرمترقبه بپردازند. این ترکیب به عنوان یک آلاینده آلی مقاوم، با سمیت بالا و دارای ساختار شیمیایی پایدار تلقی شده و در غلظت های پایین توانایی ایجاد مخاطرات جدی برای سلامت انسان ها و اکوسیستم را داراست. راجع به برنامه غذایی که از آن پیروی می کنید و ورزش ها و فعالیت هایی که دوست دارید انجام دهید با پزشکتان مشورت کنید و اطمینان حاصل کنید که هیچ گونه ضرری شما و جنینتان را ترساندن نکند.

هر عملی ریسک و خطرات خودش را دارد و بایستی پزشک با بیمار به صورت کاملاً شفاف در این زمینه سخن بگوید. یافتهها: در این مطالعه نانوذرات مغناطیسیِ اصلاح شده با آلژینات سدیمِ سنتز شده، کاملاً خاصیت مغناطیسی داشته است و تحلیل XRD، وجود Fe3O4 را تأیید میکند. بهتر است محدودیت های خود را بشناسید. سقطهای عمدی نیز به علت آنکه فرد قصد به دنیا آوردن نوزاد خود را ندارد به هر طریقی اقدام به سقط میکند و حتی اگر سقط انجام نشود نیز در صورت تولد نوزاد، فرد عملا از بارداریهای بعدی خود جلوگیری میکند. بیمار برای نیم ساعت در اتاق نگهداری می شود و اگر عارضه جانبی وجود نداشته باشد می تواند به منزل خود بازگردد. اگر نوزاد شما کامل باشد، قولنج ممکن است در 2 هفتگی شروع شود. سال 95 بارداری سزارین داشتم.دخترم الان چهارسالشه.الان دوباره برا بارداری اقدام کردم.متاسفانه دوبار پی در پی سقط شدن.یکی پوچ.ودیگری شش هفتگی سقط شد. در راستای این که بتوانیم در رابطه با برنامه غذایی هفتگی برای دیابت بارداری سخن بگوییم، لازم است که از بهترین رژیم غذایی برای دیابت حاملگی و بارداری نیز بیشتر بگوییم. هم چنین مشاهدات بیانگر این موضوع است که توزیع باقیماندهها دارای شکلی نرمال بوده و فاکتورهای pH، غلظت NB، دوز نانوکامپوزیت و اثر متقابل غلظت NB و دوز نانوکامپوزیت در حذف NB اثری معنادار داشته اند.

مواد و روشها: در این مطالعه ، مهره های مغناطیسی آلژینات سدیم با استفاده از فناوری نانو و با روش ترکیب شیمیایی ساخته و کارایی آن در حذف بیس فنل A در رآکتور ناپیوسته در مقیاس پایلوت ارزیابی شد. غلظت بیس فنل A در نمونهها، با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری اندازهگیری و برای تعیین ویژگی نانوذرات اصلاح شده از پراش اشعه ایکس استفاده شد. استنتاج: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده با آلژینات سدیم در فرایند اکسیداسیون فنتون هتروژن برای حذف بیس فنل A کارایی قابل توجهی دارند. علاوهبراین، تأثیر عاملهای محیطی، شامل pH، زمان واکنش، دوز کاتالیست، غلظت اولیه بیس فنل A و غلظت H2O2 بر کارایی حذف بیس فنل A بررسی شد. هدف این مطالعه، سنتز نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده با آلژینات سدیم و تعیین کارایی آن در حذف بیس فنل A از محیطهای آبی با استفاده از فرآیند فنتون هتروژن بود. سابقه و هدف: بیس فنل A مادهای استروژنیک است که میتواند سبب ایجاد اختلال در عملکرد غدد درونریز شود و به دلیل استفاده فراوان از آن در صنعت، بهطور گستردهای به منابع آب راه پیدا میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا