پرده بکارت

سوال و جواب های شایع دختران درباره پرده بکارت

بعضی از دختران، پرده بکارت خود را در اثر بعضی فعالیت ها و حوادث از دست می دهند. اینها سوالاتی هستند که اغلب دختران که تجربه رابطه جنسی را به هر صورتی داشتند و بکارت خودشون رو خواسته یا ناخواسته از دست دادند میپرسند که توجه آنها را به این مطلب جلب میکنیم … عمل خود ارضایی دختران اگر همراه با داخل کردن یک جسم خارجی به درون واژن باشد میتواند سبب پارگی پرده میشود. البته همان طور که دربارۀ جرم بودن یا نبودن نفس عمل جراحی بکارت اختلاف وجود دارد، در باب ایجاد حق فسخ نیز برخی از فقها، مانند آقای صانعی آشکار شدن مصنوعی بودن باکرگی دختری که بکارت طبیعی اش در اثر ضربه زایل گردیده را موجد حق فسخ برای شوهر نمیدانند. از سه نمونه فتوایی که ذکر شد، می توان به این نتیجه رسید که برخی فقها تمام شقوق آن را با برخی شرایط خاص و یا بدون لزوم وجود آن شرایط و به طور مطلق مجاز دانسته اند و یا اینکه انجام این عمل را در هر صورت غیرمجاز دانسته اند. اگر این صفت به صورت ضمنی تبانی مورد توافق قرارگرفته باشد و زن در باب مصنوعی بودن باکرگی اش سکوت کرده باشد، از نظر منطقی باید قائل به حق فسخ بود، اما همان طور که قبلاً توضیح داده شد، مطابق برخی فتاوی که سکوت در این مواقع را برای چنین دختری مجاز شمرده است، حتی اگر این امر به صورت ضمنی نیز شرط شده باشد، نباید قائل به ایجاد حق فسخ برای شوهر شد و در تحکیم این نتیجه می توان به حدیث دیگر پیامبر در همان متن اشاره کرد که افراد را از استنطاق از دختر در باب باکره بودنش منع کرده است.

اگر نوزاد به حد کافی و لازم شیر خورد و باز هم مادر احساس کرد سینهاش سنگین است و شیر دارد، باید به وسیله شیردوش شیر اضافی را بدوشد. در فرانسه، یکی از دادگاه های این کشور در شهر لیل (سال 2006) رأیی مبنی بر ابطال قرارداد ازدواج یک مهندس مسلمان با یک پرستار مسلمان به خاطر باکره نبودن زن صادر کرد. نظر به اینکه ازدواج دختر – ولو اینکه شرط بکارت نکرده باشند- متبایناً بر بکارت زن واقع می شود، بنابراین چنانچه شوهر مواجه با باکره نبودن زن گردد، دارای حق فسخ خواهد بود. معمولاً زنانی که از رابطۀ نامشروع حامله می شوند، رسوایی ناشی از آن به حدی خواهد بود که آنان به فکر سقط جنین بیفتند، نه اینکه به خاطر باکره جلوه دادن خود به فکر سقط جنین باشند و به نظر نمی رسد ممنوع نمودن ترمیم پردۀ بکارت انگیزۀ حفظ حمل ناشی از زنا را برای زن در پی داشته باشد. فقها در این باب سه موضع متفاوت اتخاذ نموده اند: گروهی قائل به ممنوعیت مطلق، گروهی قائل به جواز مطلق و غیرمقید و گروهی قائل به جواز مشروط برای این گونه اعمال جراحی هستند که البته در میان گروه سوم نیز اختلافاتی دیده می شود که مهمترین آن در باب زانیۀ غیر مشهور به زنا می باشد.

اگر ما قائل به جایز بودن آن باشیم بالطبع، قائل به اعمال ضمانت اجرای مذکور در قانون مجازات اسلامی نیز خواهیم بود و اگر قائل به غیر مجاز بودن آن باشیم، ضمانت اجرای فوق را در آن جاری نمیدانیم، بنابراین توجه به اینکه به شرح پیش گفته، ترمیم بکارت، در وضعیت فعلی نظام حقوقی ایران، جایز شمرده شد، پس باید قائل به جاری شدن احکام مواد فوق از قانون مجازات اسلامی بود. تصمیم گیری در باب اینکه آیا انجام اعمال جراحی ترمیم پردۀ بکارت را باید جایز دانستیاخیر، امر بسیار سختی است که سکوت قانونگذار از یک سو و تشتت آرای فقها از سوی دیگر بر این دشواری افزوده است. به طور خلاصه می توان گفت این عمل علاوه بر اینکه می تواند از انحراف در باب احکام قرآنی مربوط به زنا و حق حیات انسان جلوگیری به عمل آورد، دارای آثار اجتماعی بسیار مهمی نیز می تواند باشد که مثالی بسیار واضح جهت درک بهتر آن، کشور مصر است که آمار قتل های ناموسی بعد از رواج این نوع عمل جراحی (البته به صورت غیرقانونی) 80 درصد کاهش یافته است. در این هفته از بارداری به جز قطع عادت ماهیانه، ممکن است هیچ تغییر خاص دیگری را حس نکرده و احساسی درست شبیه به آنچه در هفتههای گذشته داشتید را تجربه کنید و یا اینکه ممکن است برای اولین بار برخی از علایم ناخوشایند بارداری مانند خستگی، احساس کمبود انرژی، سردرد، تغییرات در سینهها و افزایش حساسیت به لمس، احساس ناخوشایند نسبت به بوها، تمایل بیش از حد و یا بیزاری ناگهانی از غذاها و یا حتی به طور زودهنگام تهوع و استفراغ را احساس نمایید.

همچنین ایدهی خوبی است که یک کیسهی پلاستیکی (برای استفراغ) داشته باشید تا در زمانهایی که نمیتوانید جلوی استفراغتان را تا رسیدن به دستشویی بگیرید، از آن استفاده کنید. پس نه پنهان کردن موضوع ترمیمی بودن پرده را باید مشمول تدلیس مذکور در این ماده دانست (زیرا عنصر مادی آن نیاز به عمل مثبت دارد نه ترک فعل) و نه خود انجام عمل جراحی را، زیرا قانونگذار آن را منع ننموده است. 4- قبل از عمل فرد باید عاری از هرگونه عفونت زنان باشد. پرده بکارت، غشاء ظریفی است که در دهانه مهبل دوشیزگان قرار دارد و از بروز عفونت جلوگیری میکند. زیرا در فقه امامیه، حق فسخ به واسطۀ تدلیس به رسمیت شناخته شده، اما اگر این ماده را شامل خیار تدلیس ندانیم، می توان به قواعد عمومی قراردادها رجوع کرد، زیرا بیان برخی احکام خاص در باب نکاح به معنای خروج نکاح از قواعد عمومی قراردادها نیست، مگر در مواردی که به صورت صریح بیان شده است (محقق داماد، 1364، 42) که بر این اساس باید گفت که این مورد مشمول قواعد خیار تدلیس واقع می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا